Lưu trữ thẻ: thông báo website bán hàng với Bộ Công thương

Mở Website Là Phải THÔNG BÁO Bộ Công Thương? Không Làm Phạt 40 Triệu!?

Mở Website Là Phải THÔNG BÁO Bộ Công Thương? Không Làm Phạt 40 Triệu!?

Mở Website Là Phải THÔNG BÁO Bộ Công Thương? Không Làm Phạt 40 Triệu!? Hoạt động thương mại điện tử thông qua các nền tảng số như website bán hàng giới thiệu dịch vụ rất phổ biến. Theo quy định hiện hành website thương mại điện tử bán hàng phải được thông báo với bộ […]