Website bán vé ca nhạc thực hiện thông báo đến Bộ Công Thương thế nào?

Website bán vé ca nhạc thực hiện thông báo đến Bộ Công Thương thế nào?

Website bán vé ca nhạc thực hiện thông báo đến Bộ Công Thương thế nào?

Mình có bắt gặp một trường hợp là một bạn hỏi rằng, bạn đó có website bán vé nhạc hội thì thực hiện đăng ký website thương mại điện tử đến Bộ Công Thương như thế nào? Để làm rõ vấn đề này, mình xin chia sẻ với các bạn một chút hiểu biết về loại hình website này.

Website bán vé ca nhạc thực hiện thông báo đến Bộ Công Thương thế nào?
Website bán vé ca nhạc thực hiện thông báo đến Bộ Công Thương thế nào?

Bước đầu tiên: Để biết được website mình làm như thế nào thì bạn phải biết loại hình website là loại Website bán vé xem phim ca nhạc như thế nào? Website bạn bán vé ca nhạc có bán hàng trực tuyến không? Nếu có thì thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với BCT. Kết thúc bước đầu.

Bước thứ hai: Bạn phải xác định là website bán trực tiếp vé ca nhạc hay là đại lý phân phối vé ca nhạc. Trường hợp 1: Nếu website của bạn bán vé do chính công ty bạn tổ chức chương trình thì thuộc đối tượng phải thông báo website thương mại điện tử bán hàng đến Bộ Công Thương. Trường hợp 2: Nếu website của bạn là đại lý phân phối vé cho công ty khác tổ chức chương trình thì website thuộc đối tượng là website dịch vụ thương mại điện tử. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký website dịch vụ thương mại điện tử.

Bước thứ 3: Đến giờ bạn đã rõ đối tượng chưa? Khó nhất là xác định đối tượng. Sai đối tượng là bạn sẽ làm hồ sơ không đúng đâu.

Tóm lại, nếu Web bán vé ca nhạc cho chính công ty mình tổ chức thì phải làm thông báo (tích xanh). Nếu website bạn bán vé cho các công ty khác tổ chức thì bạn phải làm đăng ký (tích đỏ)

Hồ sơ, cách thức làm thủ tục thông báo hoặc đăng ký như nào thì các bạn xem tiếp các bài viết khác của mình nhé.

Trên đây là chia sẻ kinh nghiệm về Website bán vé nhạc hội làm thủ tục đăng ký thương mại điện tử đến Bộ Công Thương.

Read more: Thông báo website thương mại điện tử bán hàng bia, rượu đến BCT thành công

Rate this post

Trả lời