Sàn thương mại điện tử nước ngoài phải đăng ký với Bộ Công Thương

Sàn thương mại điện tử nước ngoài phải đăng ký với Bộ Công Thương

Sàn thương mại điện tử nước ngoài phải đăng ký với Bộ Công Thương?

Bạn là thương nhân nước ngoài có sàn thương mại điện tử hoạt động trên toàn thế giới. Nếu hoạt động ở Việt Nam thì bạn cần phải làm gì để đáp ứng các quy định về thương mại điện tử ở Việt Nam? Sau đây, mình xin chia sẻ kiến thức cũng như thủ tục để các thương nhân nước ngoài có thể hoàn thiện thủ tục đăng ký hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam:

Sàn thương mại điện tử nước ngoài phải đăng ký với Bộ Công Thương
Sàn thương mại điện tử nước ngoài phải đăng ký với Bộ Công Thương

Mỗi sàn thương mại điện tử hoạt động trên một quốc gia đều phải chịu sự quản lý của nhà nước mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. Nghị định quy định chi tiết trách nhiệm của thương nhân nước ngoài có hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam.

Tại mục 5 Chương 4 định nghĩa thương nhân, tổ chức nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có tên miền Việt Nam, hoặc có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt, hoặc có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong một năm.

Điều này có nghĩa là các sàn thương mại điện tử của người nước ngoài có mua tên miền .vn hoặc có phiên bản tiếng việt hoặc có 100k giao dịch mua bán sản phẩm của người VN/trong vòng 1 năm thì phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công Thương – Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra còn phải thực hiện thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định đại diện theo ủy quyền của mình tại Việt Nam. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện hoặc nội dung ủy quyền phải đảm bảo các trách nhiệm:

a) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn các giao dịch hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam;

b) Thực hiện các nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Tóm lại là thương nhân nước ngoài có sàn thương mại điện tử tại Việt Nam phải thực hiện đăng ký website với Bộ Công Thương, thực hiện thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc phải chỉ định đại diện theo ủy quyền tại Việt Nam.

Trên đây là chia sẻ của mình về việc Sàn thương mại điện tử thế giới hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin cách thức tổ chức thực hiện đăng ký, hãy liên hệ với mình để nhận được hỗ trợ, tư vấn nhé.

Xem thêm: Website không có chức năng đặt hàng trực tuyến có phải thực hiện thông báo với Bộ Công Thương?

Rate this post

Trả lời