Website không có chức năng đặt hàng trực tuyến có phải thực hiện thông báo với Bộ Công Thương?

Website không có chức năng đặt hàng trực tuyến có phải thực hiện thông báo với Bộ Công Thương?

Website không có chức năng đặt hàng trực tuyến có phải thực hiện thông báo với Bộ Công Thương?

Như quy định trước đây (Nghị định 52/2013/NĐ-CP) quy định tất cả các website có chức năng giới thiệu sản phẩm hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng hóa thì phải thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử tới Bộ Công Thương. Tuy nhiên, năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52, trong đó có thu hẹp đối tượng phải thực hiện thông báo website. Vậy đối tượng thu hẹp đó là gì? Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ thông tin với các bạn về quy định đó.

Website không có chức năng đặt hàng trực tuyến có phải thực hiện thông báo với Bộ Công Thương?
Website không có chức năng đặt hàng trực tuyến có phải thực hiện thông báo với Bộ CT?

Như bạn đã biết, trước đây, tất cả các website giới thiệu sản phẩm hàng hóa nhưng không có chức năng đặt hàng trực tuyến. Website chỉ có đưa ra thông tin sản phẩm, hình thức đặt hàng chỉ là chat zalo, facebook, gọi điện thoại để đặt hàng. Nếu những website như thế này sẽ phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo với Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, Chính phủ đã quy định đối tượng mới phải thực hiện thủ tục hành thông báo website TMĐT với Bộ Công Thương tại  tại Khoản  9 Điều 1 của Nghị định số 85/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 7 Điều 27 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP): “1. Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định này nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến”.

Như vậy, quy định mới này thì chỉ những website có nút đặt hàng trực tuyến (giống như order đặt hàng trực tuyến sản phẩm) mới phải thực hiện thông báo với BCT. Những website chỉ có đặt hàng qua zalo, facebook, messenger thì không phải thực hiện thông báo. Những website kiểu như cung cấp thông tin dịch vụ ví dụ như website mấy công ty Luật, dịch vụ vận tải cũng không thuộc đối tượng phải làm thông báo với Bộ Công Thương.

Nghị định Chính phủ mới ra đã thu hẹp các đối tượng phải thực hiện thông báo với BCT. Như vậy, chỉ những website có chức năng đặt hàng trực tuyến mới phải thông báo BCT. Hi vọng, những chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho các bạn rà soát website của mình có thuộc đối tượng không?

Xem thêm: Mẫu Khai Báo Website Với Bộ Công Thương Chuẩn Nhất

Rate this post

Trả lời