Lưu trữ thẻ: phí để cấp phép hoạt động website thương mại điện tử

Phí Đăng Ký Website Với Bộ Công Thương

Phí Đăng Ký Website Với Bộ Công Thương

Phí Đăng Ký Website Với Bộ Công Thương là bao nhiêu? Việc đăng ký website với BCT là một thủ tục hành chính đã được Chính phủ quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Bạn phải có trách nhiệm đăng ký website của mình đang sở hữu với BCT để được cấp phép hoạt động. Vậy […]