Lưu trữ thẻ: Nghị định 85/2021/NĐ-CP

Cách đăng ký tài khoản khai báo Web với Bộ Công Thương

Cách đăng ký tài khoản khai báo Web với Bộ Công Thương

Cách đăng ký tài khoản khai báo Web với Bộ Công Thương Như bạn đã biết, nếu bạn đang có website bán hàng thì bạn phải có trách nhiệm đăng ký Website với Bộ Công Thương theo quy định của Nghị định 85/2021/NĐ-CP. Để làm được khai báo này, bạn phải cần có tài khoản […]