Cách Thông Báo Lại Website Với BCT Khi Có Sự Thay Đổi Thông Tin

Cách Thông Báo Lại Website Với Bct Khi Có Sự Thay Đổi Thông Tin

Cách Thông Báo Lại Website Với BCT Khi Có Sự Thay Đổi Thông Tin

Bạn đã có một số thay đổi về thông tin doanh nghiệp của bạn như về giấy đăng ký kinh doanh, địa chỉ cửa hàng, các sản phẩm…. Lúc này, bạn cần phải thay đổi lại thông tin đã khai báo website với Bộ Công Thương. Sau đây mình sẽ chia sẻ cách thông báo lại website với Bộ Công Thương khi có sự thay đổi thông tin:

Đối với mỗi loại thông tin thay đổi thì sẽ có nơi để thay đổi khác nhau.

Đầu tiên là quy định các thông tin thay đổi, với mỗi loại mình sẽ hướng dẫn chi tiết thay đổi:

a) Tên miền của website thương mại điện tử;

b) Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;

c) Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;

d) Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

đ) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

e) Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

g) Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.

Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

Thủ tục thông báo lại là hoàn toàn online, cũng giống như lúc bạn thông báo website. Sau khoảng 3-15 ngày thì sẽ được xét duyệt lại.

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào tài khoản tại trang online.gov.vn

Thứ hai là chi tiết cách thay đổi thông tin:

1. Thay đổi Tên miền của website thương mại điện tử

Thay đổi này áp dụng cho trường hợp bạn muốn thay đổi tên miền chính bằng một tên miền khác. Ví dụ bạn thay tên miền abc.com bằng tên miền xyz.com. Hoặc sẽ áp dụng cho việc bạn bỏ hoặc thêm tên miền phụ trỏ vào website.

Bước 1: Bạn vào danh sách website đã phê duyệt--> click vào website cần thay đổi

Chọn website cần thay đổi tên miền
Chọn website cần thay đổi tên miền

Bước 2: Click vào Sửa/Cập nhật hồ sơ->sửa thêm miền-->Gửi hồ sơ

Chính sửa thông tin website bán hàng
Chính sửa thông tin website bán hàng
Cách Thông Báo Lại Website Với Bct Khi Có Sự Thay Đổi Thông Tin Tên Miền
Cách Thông Báo Lại Website Với Bct Khi Có Sự Thay Đổi Thông Tin Tên Miền

2. Thay đổi Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website

Tương tự, bạn có thể sửa đổi bổ sung ở mục loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu trên website. Sau đó, bạn cũng ấn gửi hồ sơ.

3. Thay đổi những thông tin sau:

Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website; d) Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;đ) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; e) Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;

Những thông tin này bạn phải chỉnh sửa trong phần thông tin tài khoản

Bước 1: Vào chỗ tài khoản

Bước 2: Vào chỗ chỉnh sửa thông tin tài khoản

Bước 3: Chỉnh sửa các thông tin cần thiết

Bước 4: Ấn Chỉnh sửa

Bạn sẽ được Bộ Công Thương xét duyệt sau 3-15 ngày làm việc

Chỉnh sửa thông tin thương nhân bao gồm: Tên, địa chỉ...
Chỉnh sửa thông tin thương nhân bao gồm: Tên, địa chỉ…

Trên đây là vị trí một số chỗ để chỉnh sửa thông tin để thực hiện Cách Thông Báo Lại Website Với BCT Khi Có Sự Thay Đổi Thông Tin tên miền, tên công ty, địa chỉ, đăng ký kinh doanh… Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với mình để được tư vấn, giải đáp.

Xem thêm: Trường Hợp Nào Bắt Buộc Phải Thông Báo Lại Website Với Bộ Công Thương

Rate this post

Trả lời